Discord Bot Kodları Süreli Kanal Komutu

 Discord bot kod paylaşımlarında bu yazımda discord botunuz için güzel ve kullanışlı bir kod ile beraberiz. Discord Bot Kodları Süreli Kanal Komutu, Discord.js Bot Kodları Süreli Kanal Komutu 


Kurulum için adımları izleyin:

Kod projenizde komutlar klasörüne atılacaktır. Komut eklemeyi bilmiyorsan buradaki yazımızı okuyarak öğrenebilirsin.

Komut içerisindeki gerekli yerleri kendinize göre düzenleyin.

Gereken modüller kod içerisinde const kısımlarında

//---Bu Kod komutlar klasörüne atılacaktır. 


const Discord = require('discord.js');

const ms = require('ms');


exports.run = async (client, message, args) => {

    if (!message.member.hasPermission("ADMINISTRATOR")) return message.reply("Yeterli yetki bulunmamakta.")

    let Kanal = args[0];

    if(!Kanal) return message.reply("Bir kanal adı belirtiniz.")

    let Süre = args[1];

    if(!Süre) return message.reply("Bir süre belirtiniz.")


    let Kanal1 = await message.guild.createChannel(Kanal, "text")

    message.channel.send(`\`${Kanal1.name}\` adlı kanal, oluşturuldu.`)


    setTimeout(() => {


        message.guild.channels.get(Kanal1.id).delete();

        message.channel.send(`\`${Kanal1.name}\` adlı kanal, kaldırıldı.`)


    }, ms(Süre))


};


exports.conf = {

    enabled: true,

    guildOnly: false,

    aliases: ['geçici-kanal'],

    permLevel: 0

};


  exports.help = {

    name: 'süreli-kanal',

    description: '.',

    usage: 'süreli-kanal'

};


Örnek Kullanım Şekli

NOT: Kanal adı belirtirken, boşluk kullanmak yerine – kullanınız.
✓ s$süreli-kanal test-kanal 10s
✕ s$süreli-kanal test kanal 10s

NOT 2: ms adlı modül gerektirmektedir. 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski